Kalite Yönetimi

AB Mauri Gıda Güvenliği & Kalite Politikası

Gıda güvenliği bir mecburiyettir. Bu politika, işletmemizin tüm alanlarında Gıda Güvenliği & Kalite konusuna AB Mauri’nin yaklaşım şeklini ve bunun faaliyetlerimizin tümüne nasıl uygulandığını ifade etmektedir. Yol gösterici uygulamalara dayalı olan bu ilkeler, insanlarımız, işlemlerimiz ve ürünlerimizin en yüksek derecede gelişmesini sağlayarak, tüm Gıda Güvenliği & Kalite yönetim sistemlerine yansıtılmaktadır.

Tüm AB Mauri işletmeleri müşteri gereksinimlerine ve yürürlükteki mevzuatlara uymaktadır. AB Mauri, karlı ve sürdürülebilir ortaklıklar geliştirmek için müşteri beklentilerini devamlı şekilde karşılayan ürünler ve hizmetlerin sunulmasına kendini adamıştır.

Tüm Gıda Güvenliği & Kalite gereksinimleri AB Mauri’nin her seviyesinde açık bir şekilde iletilmiş ve anlaşılması sağlanmıştır.

Çalışan, yüklenici ve ziyaretçinin her biri aşağıdakilerden sorumludur:

Tüm ilgili Gıda Güvenliği & Kalite politikaları ve usullerine uymak,

En kısa süre içinde bir hata, arıza ve endişeyi rapor edip bildirmek,

Etkin şekilde yerine getirilmesi için kendine ait bireysel rolü ve sorumluluğunu anlamak.

Öncelikli Gıda Güvenliği & Kalite gereksinimleri içerisinde, aşağıdakiler bulunmaktadır:

1. Sürüm kriterlerinden biri olarak gıda emniyet testine gerek duyan tüm ürünler ve malzemeler, tatmin edici test sonuçlarının alınmasına kadar elde tutulmaktadır.

2. Tüm AB Mauri Gıda Güvenliği & Kalite sistemleri (akreditasyon verilmesine yönelik olarak tüm imalat yer planlaması ile) FSSC 22000, SQF, BRC, IFS gibi Global Gıda Emniyet Girişiminin (GFSI) kabul edilen standartlarından birinin gereksinimlerini karşılamalıdır. Bunun için aşağıdakilerin olması gerekir:

  • 1. Gıda İmalat Uygulamasına tam uygunluk.
  • 2. Her üretim yerinde her işleme yönelik olarak etkin bir HACCP planı bulunur. HACCP planı 7 CODEX HACCP ilkelerine dayanmaktadır, etkinlik bakımından en azından yıllık olarak gözden geçirilmektedir ve gerek duyulduğunda güncellenmektedir.
  • 3. Tüm ürünler ve içerikler tam olarak izlenebilmektedir. Alerji yapan maddelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi, ayırma işlemi ve etiketleme yolu ile etkin şekilde alerji yönetimi sağlanmaktadır. (Alerji yapan maddeler ve hoş görülmeyen maddelerin yönetimi ile hassas müşteriler ve şirketimizin ve müşteri markalarının ismi korunmaktadır.)
  • 4. Tüm ham malzemeler/paketleme materyalleri gerekli yasal talepleri karşıladığından ve amaca uygun olmasından emin olmak için tedarikçiler devamlı bir şekilde kontrol edilmektedir.
  • 5. Üçüncü tarafların yaptığı denetimler, öncelikli gıda güvenliği gereksinimlerine uyulduğunu teyit etmektedir.

3. Bölge, saha, ülke ve işyeri üst yönetimi, kendi Gıda Güvenliği & Kalite Yönetim Sistemlerinin resmi olarak yönetim tarafından en azından yıllık olarak düzenli bir şekilde gözden geçirilmesini ve sürekli gelişmeye yönelik taahhüdümüzü göstermek için izlenmesini temin etmekten sorumludur.